Isolerande produkter av återvunnet material

Genom att tillhandahålla produkter av återvunnet material vill vi möjliggöra en hållbar framtid för både företagen och vår miljö. Vi producerar i dag REPUR Markskiva och REPUR Cement– unika produkter tillverkade av återvunnen polyuretan från isoleringen i uttjänta kylskåp. REPUR Markskiva både isolerar och avfuktar/dränerar grundmurar och golv. REPUR Cement med polyuretan som ballast i betong ger starka, lätta och isolerande konstruktioner.

Miljö och ekonomi går hand i hand

Genom val av produkt tillverkad av återvunnet ökar chanserna att bli miljöcertifierade och produkterna kostar oftast inte mer än alternativa produkter tillverkade av nya råvaror på marknaden.

Investeringen i våra produkter som isolerar och avfuktar ger också utdelning på längre sikt i form av lägre driftskostnader, bättre försäkringsvillkor samt att fastigheterna blir attraktivare bland hyresgäster.

Beständig produkt

Resistent mot de kemikalier som används i byggnader. Det påverkas till exempel inte av klister och tätningar. Möglar eller ruttnar inte och isoleringen är luktfri.

Återvunnet material och garanterat återtag för återvinning

Efter användning erbjuds garanterat återtag för återvinning av REPURs produkter även om de har använts i exempelvis 30 år, där vi har kontroll över hela återvinningskedjan.

Vi ägs till 75 procent av Stena Metallkoncernen som sedan 1939 har varit pionjärer inom återvinning och handel med produkter av återvunnet material. Resterande 25 procent av företaget ägs av Reneco som utvecklar nya byggsystem.

Klicka nedan för att läsa mer om Stena Metalls dotterbolag Stena Recycling som samlar in kylskåpen.

Listade för

Nordic Swan Ecolabelled Buildings

Tekniken bakom

Kontrollerad återvinningsprocess

REPUR Marksskiva och REPUR Cement är tillverkade av återvunnen polyuretan som i en säker och kontrollerad process utvinns ur isoleringen från uttjänta kylskåp. Vi återvinner polyuretan uteslutande från kylskåp isolerade med pentan. Kylskåp som innehåller så kallade växthusgaser som till exempel CFC sorteras bort och de växthusdrivande gaserna oskadliggörs under säkra former.

Bitar får nytt liv

REPUR Markskiva består av bitar av återvunnen polyuretan. Bitarna har slutna celler som innehåller isolerande pentangas. Dessa bitar pressas och limmas sedan ihop. Den färdiga isoleringen kan sågas för individuella mått. Skivorna packas därefter på pallar för transport till vårt lager, alternativt direkt till ditt bygge. REPUR Ballast levereras som lösa siktade PUR-bitar och REPUR Cement med färdiga blandningar av PUR-bitar och cement samt flytmedel.

En del av Europas modernaste återvinningsanläggning

Vi återvinner polyuretan och tillverkar REPURS produkter vid Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. Återvinningsanläggningen invigdes hösten 2016 och är den modernaste i Europa. Här bedriver Stena Recycling en omfattande återvinning av alla tänkbara material ur allt från stora fordon till små kretskort. Vår verksamhet ligger i anslutning till Stena Recyclings återvinning av kylskåp där vi tar ut råvaran.

Produktionsanläggning Repur AB

Kistingevägen 19
302 62 Halmstad
Hallands län

Tel: 010-445 81 30
info@repur.se

Huvudkontor Repur AB

Fiskhamnsgatan 8B
Box 4088
400 40 Göteborg

Tel: 010-445 81 30
info@repur.se