REPUR Markskiva

REPUR Markskiva kombinerar effektiv isolering och dränering i samma produkt. Skivan är tillverkad av återvunnen polyuretan från isoleringen i uttjänta kylskåp. Polyuretan ger skivan hög hållfasthet. Bitarna av polyuretanskum suger inte in vatten tack vare sin slutna cellstruktur utan att vi behöver tillsätta några kemikalier i tillverkningen för att uppnå denna egenskap. Skivorna transporterar bort fukt och är kapillärbrytande så att grundmurar och golv kan torka ut efter byggnationen, vilket bidrar till god inomhuskomfort och sänkt energiförbrukning.

Skivorna finns i två typer. Standard med en tryckhållfasthet på minst 60 kPa och Hård på minst 150 kPa (med något sämre dränerande egenskaper). Skivorna kan också levereras med geotextil som färdigmonterat ytskikt.

Användning under och över mark

REPUR Markskiva kan användas för isolering och dränering av ytterväggar under mark samt som underlag på marken för till exempel bottenplattor och konstgräsplaner. Skivorna kan tillverkas i de storlekar och tjocklekar (upp till maximalt 1,5 meter) och med den hållfasthet som passar dina behov. Standardvärdet för isoleringsförmågan för REPUR Markskiva är cirka 0,035 W/mK.

Läs gärna AMA-nytt från AB Svensk Byggtjänst. Där beskrivs användningen av isolerande och dränerande produkter tillverkade av andra material med motsvarande funktion (IBC.12, IBE.12, IBC,32, IBG.31, IBC.62). Som markskiva under betongplatta eller markytor kan REPUR ersätta delar av ett dränlager. Repur AB rekommenderar dock att dränerande material av makadam, leca eller motsvarande används utanför markskivan vid källarvägg (så att inte vattenflöde leds in i materialet som ligger närmast mot fasad). Hos välsorterade bygghandlare hittar du tillbehör för montering av markisoleringsskivor. Dessa tillbehör passar även för REPUR Markskiva.

REPUR AB rekommenderar att en isoleringssåg används för att kapa REPUR Markskivor.

De tyngsta argumenten för att använda REPUR Markskiva

Våra marksskivor av återvunnet polyuretan har många fördelar. Här är de fyra främsta skälen:

Återvunnet och återvinningsbar med garanti
Minskar resursbelastningen och ger ert projekt en hög miljöprofil. Produkterna kan tas emot av tillverkaren och återvinnas.

Lite spill vid montering
Vid hantering och montering blir det mycket lite spill tack vare hög draghållfasthet hållfasthet och att limmet inte släpper.

Ökad miljöcertifiering
Möjlighet till ökad miljöcertifiering i systemen BREEAM och LEED.
Resistent mot de kemikalier som används i byggnader.
Möglar eller ruttnar inte och isoleringen är luktfri.

Ladda ner och läs mer

Produktdatablad – Standard

Produktdatablad – Hård

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad