Att låta material leva vidare är hållbart

Extra poäng vid miljöcertifiering av byggnader

De senaste åren har intresset för miljöcertifiering ökat markant i Sverige. Vid val av REPURs produkter kan högre poäng uppnås vid certifieringarna med anledning av såväl ökad isoleringsförmåga som att materialet är tillverkat av återvunnet material.  Efter användning kan produkterna återvinnas igen och igen.

Bra utvärdering vid Livscykelanalyser (ex. ca 70-80% besparing av CO2-belastning)

En LCA (livccykelanalys) utförd vid Linköpings Tekniska Högskola för Repur Markskiva Standard med dränerande funktion för en konstgräsplan, och en kompletterande kalkyl genomfördes av Miljögiraff AB för Repur Markskiva Hård. Studierna visar att det finns stora miljömässiga fördelar med att använda REPURs produkter jämfört med alternativa material.

(Kalkyl för Repur Markskiva Hård beräknat med 3 metoder: IPCC, RECIPI-Midpoint och CML, med Simapro 9, Ecoinvent 3,5 enligt ISO 14025 och 14044 och jämfört med EPD:er från EPS-gruppen Norge samt EPS Industry Alliance).

Listade för

Nordic Swan Ecolabelled Buildings

Ladda ner och läs mer

Förenklad livscykelanalys