Isolering av bottenplatta för bostäder.

2019-11-11

Skanska använde Repur Markskiva Hård för isolering av bottenplattor av betong för ett stort antal bostäder i Kviberg, Göteborg. Minskad klimatbelastning var en av faktorerna som gjorde att Skanska valde Repurs produkt.

Repur Cement som underlag för badrumsgolv i ett kvarter.

2019-07-18
Materialet användes i en renovering som omfattade ett stort antal badrum på Smaragdgatan i Göteborg. Tornstaden och Malas kakel var kunden.

.

Avfuktande isolering av yttervägg.

2018-12-10
Materialet användes utefter källarvägg längs hela fasaden på Pennygången i Göteborg åt Stena Fastigheter.

.

Repur Cement för renovering av badrum.

2019-01-10
Materialet användes för att fylla ut runt rör och skapa en jämn bärande yta för att samtidigt minska åtgången av flytspackel.

Underhuvsisolering i konceptbil Volvo XC60

2018-06-18
Repur har tillverkat material till underhuvsisolering i konceptbil Volvo XC60 som presenterades under Volvo Ocean 18:e juni.

Isolering under golvvärme

2018-01-26
REPUR Markskiva modell Hård användes som isolerande underlag vid montering av golvvärme. Spackling utfördes direkt på skivan. I detta projekt användes en 22 mm tjock skiva. Entreprenören var TVK Varberg AB.

Isolering av grund vid renovering av villa

2017-11-24
REPUR Markskiva användes för isolering av källarvägg vid renovering av en villa i Billdal, Göteborg. Utöver att isolera fungerar skivan avfuktande av bakomliggande betongvägg. Entreprenören uppskattade skivans draghållfasthet vilket enligt entreprenören gjorde att färre skivor än normalt gick sönder vid hantering och montering.

Bjälklagsfyllnad i badrum åt Stena Fastigheter

2017-11-14
REPUR Ballast som bjälklagsfyllnad vid renovering av badrum hos Stena Fastigheter AB.

Markisolering under betongplatta

2017-11-07
2*2 meter stora och 25 cm tjocka REPUR Markskivor under betongplattan till en förrådsbyggnad vid Papyrus f.d. kontor i Mölndal.

Entreprenören var Johns Bygg AB med UMF Entreprenad AB som underentreprenör.

Lättfyllnadsbetong som golvkonstruktion i modulhus

2017-10-05
En lätt betong med REPUR Ballast användes av Ecovative AB vid byggnation av bostadsmoduler. Kombinationen lätt material och snabbheten att applicera var avgörande för valet av produkt.

Väggisolering för containermoduler

2017-10-04
Isolering med REPUR Markskiva på en ombyggd sjöcontainer till bostad på köpcentret Nordstans Phus-tak i Göteborg. Att skivan var gjord av återvunnet material var avgörande för kunden som har en hög miljöprofil. Utvändigt är väggisoleringen klädd med träullit med bilder av björkar tryckta på ytan.

Beställare var ArcideaAB/Ecovative AB.

Byggnaden är öppen för besök under vissa tider.

Ersättning för sättsand och markduk vid anläggning i trädgård

2019-06-01

Repur Cement använt som ersättning för såväl sättsand som markduk vid anläggning i trädgård. Blandning i påsen gjorde att arbetet kunde göras uppdelat på flera dagar utan att utrustning behövde diskas. I fogarna mellan stenarna applicerades slutligen natursand. Stenarna ligger stabilt direkt.